Trenutno zapošljavamo više od 300 distributera u 30 distributivnih centara, a to su:

Distributivni centri

Neksmedia d.o.o. © 2021
Trenutno zapošljavamo više od 300 distributera u 30 distributivnih centara, a to su:
Iz svih gore navedenih distributivnih centara pokrivamo i prigradska naselja, manje gradove i sela,
kao i teritorij cijelih županija.
Naši zaposlenici mogu distribuirati do 350.000 kom dnevno i više od 3 milijuna letaka tjedno na području cijele RH.

Prepustite nama distribuciju neadresiranih promidžbenih materijala

Newsletter

Budite obaviješteni o novostima

Sjedište: Gaje Alage 4, HR-10000 Zagreb

Neksmedia d.o.o. © 2021